Sulzer MixCoat


Protective coating blandesystem

2-Komponent belegg for skip, rørledninger og stålkonstruksjoner er ofte svært kompliserte, noe som medfører betydelige kostnader og materialavfall. Sulzer Mixpac tilbyr en unik løsning på grunnlag av den velprøvd og velkjent 2-K blandeteknologi.

MixCoat ™ spray

Raskere, renere, billigere å reparere og påføre på store områder.
2-komponent beleggreparasjoner på skip, rørledninger og stålkonstruksjoner utføres vanligvis for hånd. Dette fører til høye arbeidskostnader og en stor mengde overskuddsmateriell/avfallsstoff.
MixCoat ™ Spray tilbyr en løsning, den er raskere, renere og mer økonomisk

«MixCoat ™ Spray» for raskere, renere og mer økonomisk reparasjon av 2-K belegg: Det bærbare MixCoat ™ spray-systemet er ideelt for 2-komponent belegg reparasjoner og vedlikeholdsoppgaver. Dette frittstående systemet krever bare en luftforbindelse. En dobbeltrinns trigger for den integrerte luftstrømskontrollen lar brukeren betjene dette systemet med bare en hånd, noe som gjør MixCoat til en unik, brukervennlig løsning.

Nettside: https://www.sulzer.com/